Metingen van radiofrequente straling op Zweedse scholen met Wifi

Veel scholen maken gebruik van draadloze toegang tot internet.  Leerlingen gebruiken laptops, tablets en de draadloze Wi-Fi verbinding voor educatieve doeleinden. De meeste kinderen brengen ook hun eigen mobiele telefoon mee naar school. Omdat kinderen wettelijk verplicht zijn om naar school te gaan, is een veilige omgeving belangrijk. De laatste tijd wordt veelvuldig besproken of radiofrequentie (RF) straling op lange termijn nadelige effecten kan hebben op de gezondheid van kinderen.

 

Op 20 november 2017 verscheen een publicatie van het onderzoek: 'Measurements of Radiofrequency Radiation with a Body-Borne Exposimeter in Swedish Schools with Wi-Fi'.
Leerkrachten hebben voor dit onderzoek een exposimeter gedragen, de data hiervan werden verzameld, geannalyseerd en gepubliceerd.

 

Evenals in vele andere onderzoeken wordt ook in dit onderzoek aandacht besteed aan risicomanagement.

We belichten hier graag enkele zaken die hierin werden besproken:

 

- Het complexe beeld ten aanzien van welzijn en het gebruik van laptops, tablets en smartphones op school en thuis. Het is onduidelijk in welke mate schermtijd, de meer sedentaire activiteiten, multitasking, gebrek aan slaap en verandering van het dagelijks leven als gevolg van de technische ontwikkeling, het fysieke en mentale welzijn beïnvloeden. Echter de RF-straling van draadloze apparaten kan ook een kleinere of meer uitgesproken invloed hebben op het welzijn van kinderen en adolescenten. Er lijkt een groot verschil te zijn in gevoeligheid voor RF-straling tussen individuen zowel bij mensen als bij dieren.

-Aangezien kinderen wettelijk verplicht zijn om naar school te gaan, is een veilige omgeving met betrekking tot fysieke gevaren van het grootste belang. Alle gemeten waarden in de scholen lagen ver onder de referentiewaarden van ICNIRP, maar de meeste totale gemiddelde gemeten niveaus lagen boven het voorzorgsniveau van 3-6 μW / m2 zoals voorgesteld in het Bioinitiative-rapport.

 

Het is onduidelijk of het 'het gemiddelde niveau' is dat de meeste invloed heeft op de gezondheid of dat 'de pieken en de lengte van de werkingscyclus' meer van invloed kunnen zijn op de celsystemen in het menselijk lichaam. Aangezien kankertumoren meestal tientallen jaren nodig hebben om zich te ontwikkelen en chronische ziekten, zoals hart- en neurologische aandoeningen, op oudere leeftijd komen, zal de toekomst uitwijzen of en in welke mate de RF-straling een invloed kan hebben gehad op deze ziekten.

-Meer verontrustend voor vandaag is de toename van gedragsproblemen bij kinderen zoals ADHD,

de toenemende slaapproblemen bij kinderen en psychische aandoeningen met angst, depressieve stemming en zelfmoordgedachten.

Kinderen zijn waarschijnlijk gevoeliger voor RF-straling vanwege hun nog groeiende lichamen en nog in ontwikkeling zijnde cellen, maar ook omdat ze gedurende hun hele leven blootgesteld zullen zijn.

-Gezien de overvloed aan microgolf straling in de moderne omgeving, is het van belang dat kinderen opgroeien in een elektromagnetische veilige omgeving. Het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe geeft geen garanties voor de veiligheid van de RF-straling.

 

Kinderen moeten worden blootgesteld aan een zo laag mogelijke RF-straling, zowel op school als thuis.

Een bekabelde verbinding voor zowel internet als telefooncommunicatie verdient de voorkeur om de blootstelling van kinderen aan de draadloze straling te minimaliseren.

 

Bron- link naar het onderzoek:

www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2017.00279/full

 

Add school info

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

The fields marked with * are mandatory

Share

Contact us

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

The fields marked with * are mandatory